Hem Statistik Företag Länkar

På följande sidor kommer en sammanställning av samtliga svenska nystartade företag att redovisas. Denna information nås genom länken Företag på denna sida.

Läns- och kommunstatistik nås genom länken Statistik.

Vi kommer också inom kort att erbjuda flera alternativ att etablera kontakt med valfria nystartade företag. Det nystartade företaget är i sin uppbyggnad i mycket stort behov av information om vilka varu- och tjänsteleverantörer som finns att tillgå.

Att i det tidskrävande uppbyggnadsskedet samtidigt avsätta tid till att finna de rätta leverantörerna för just sitt företag är svårt.

Det kan vara mycket viktigt som leverantör av varor och tjänster att i ett tidigt skede få kontakt med och skapa en relation till ett nystartat företag.

Uppgifter om dessa företag finns av naturliga skäl inte att tillgå i någon av de företags- och telefonkataloger som finns utgivna. Inte heller förekommer de här "färska" uppgifterna i de stora företagsdatabaserna då det där sker en viss fördröjning av uppdateringarna. Uppgifterna hos oss finns tillgängliga samma vecka de är kungjorda.

Lagerbolag är så långt som möjligt bortsorterade i statistikredovisningen.



OBS!

All information rörande nystartade företag avser vad som gällde vid registreringstillfället. För senare ändringar och företagens nuvarande status hänvisas till Bolagsverket.


Vecka 1-48 2014
(1/1-30/11)

Vecka 49 - 2014

(01/12 - 03/12)


Nya företag (AB HB KB EF Fören Filial) *

Lagerbolag (ingår ej i ovan)

Lagerbolag ombildade till aktiva företag


* Identifierade lagerbolag ej medräknade


37 903
17 026
17 803


805
368
449

Share on Facebook
Share on Twitter
Share via e-mail
Share on Google Bookmarks